T:ANE privileges New

 • Implementace ochrany proti kopírování používaná některými autory, která by se také mohla nazývat kontejner DRM oprávnění. DRM znamená Digital Rights Management. Jsou-li definovány, některé parametry zabrání i nahlédnutí do souboru config.txt pro položku.

  Code
  privileges {
   is-payware-content 0 
   permit-listing 1
   permit-edit 1
   permit-commit 1
  }

  Výše uvedený kontejner je nastaven s výchozími hodnotami, které říkají:


  ( is-paywer-content ) Toto není placený software, takže ostatní pole mají význam (když budou placené úpravy a potvrzení ( 0 ), ale výpis může být povolen);


  umožňuje:


  ( permit-listing ) umožňuje nehlédnout na soubor config.txt aktiva,


  ( permit-edit ) editace včetně zobrazení obsahu dílčích souborů v jeho domovské složce,


  ( permit-commit ) Opětovné uložení jakýchkoli změn aktiva (Přidání (odeslání) znovu ověřeného aktiva do databáze ).

Share