T:ANE category-region New

 • Seznam dvouznakových kódů značek kategorie-region oddělených středníkem (';'). V řetězci by neměly být přítomny žádné další znaky (včetně mezer atd.). Toto aktivum je považováno za relevantní pro každý ze specifikovaných regionů – to je nejrelevantnější pro druh vlakového vozu a druh mosignal majetku, ale může být dodáno pro jakékoli aktivum.

  příklady:

  category-region "CA;US"

  category-region "CA;MX;US" (země Severní Ameriky, Kanada, Mexiko, Spojené státy americké)

  category-region "CA;CZ;DE;MX;US;VE;AU;FR;IN;IT;JP;KR;ES;AR;AT;BE;CH;DK;IE;EE;NL;NO;NZ;PA;PL;PR;PT;RO;RU;SE;SK;UA;UK";...


  Code
  category-region             "CZ;SK"

Share